STARTSIDA    |    OM FÖRETAGET    |    TJÄNSTER    |    KONTAKT

Tjänster


A.E. Brand- & Säkerhetskonsult AB är av SBSC (Svensk Brand- & Säkerhetscertifiering AB) certifierad besiktningsfirma brandskyddsanordning (cert.nr 99-534)

Anders Eriksson är av SBSC certifierad behörig ingenjör för

- BRANDlarm         (cert.nr 2-480)

- VATTENsprinkler   (cert.nr 1-637)

- GASsläckanläggningar  (cert.nr 8-856)

- INBROTTSlarm         (cert.nr 1-42)

Anders Eriksson är av SP Certifiering (fd SP Sitac) certifierad som

- Entreprenadbesiktningsman (cert.nr 0036/08) och

- Kontrollansvarig enligt PBL (cert.nr SC0765-11)