STARTSIDA    |    OM FÖRETAGET    |    TJÄNSTER    |    KONTAKT

Välkommen till A.E. Brand- & Säkerhetskonsult AB!

 

Vi utför besiktning av brandlarm-, vattensprinkler- och gassläck-anläggningar samt inbrottslarm

och därtill hörande kombinationer av säkerhetssystem.

Vi är specialiserade på entreprenadbesiktningar i alla dess former samt normbesiktning för de olika

anläggningstyperna. Även i kombination vid samma besiktningstillfälle.

Utöver besiktningar utförs utredningar m.m. som har samband med ovanstående systemtyper.

A.E. Brand- & Säkerhetskonsult AB utgår från Stockholm med verksamhet över hela Sverige.